Kalendarz przedsiębiorcy

 

ZUS - składki na ubezpieczenia zdrowotne, społeczne i Fundusz Pracy:

do 10 dnia miesiąca - składki ZUS, jeśli nie zatrudniasz pracowników.
do 15 dnia miesiąca - składki ZUS, jeśli zatrudniasz pracowników.

 

Urząd Skarbowy

do 20 dnia miesiąca - wpłata zaliczni na podatek dochodowy, jeśli rozliczasz go miesięcznie.
do 20 dnia ostatniego miesiąca danego kwartału - wpłata zaliczki na podatek dochodowy za poprzedni kwartał, jeśli rozliczasz go kwartalnie.
do 25 dnia miesiąca - złożenie deklaracji VAT-7 oraz wpłata podatku VAT.

 

Wyjątki - w styczniu nie płaci się zaliczki na podatek dochodowy. Dlatego też do 20 grudnia opłaca się:

- podwójną zaliczkę za listopad, jeśli rozlicza się z podatku dochodowego co miesiąc
- zaliczkę za czwarty kwartał w wysokości tej z trzeciego kwartału, jeśli rozlicza się podatek dochodowy co kwartał
-wpłata ryczałtu za grudzień do końca stycznia następnego roku

Kalendarz Przedsiębiorcy ZUS

do 10 dnia miesiąca - składki ZUS,
jeśli nie zatrudniasz pracowników.
do 15 dnia miesiąca - składki ZUS,
jeśli zatrudniasz pracowników.
czytaj więcej

Kalendarz Przedsiębiorcy US

do 20 dnia miesiąca
wpłata zaliczki na podatek dochodowy
do 25 dnia miesiąca - złożenie deklaracji
VAT-7 oraz wpłatę podatku VAT.
czytaj więcej

Kalendarz Przedsiębiorcy Wyjątki

- podwójną zaliczkę za listopad, jeśli
rozlicza się z podatku dochodowego co miesiąc
- zaliczkę za czwarty kwartał w wysokości
tej z III kwartału, jeśli rozlicza się podatek dochodowy co kwartał czytaj więcej